Cechy charakterystyczne literatury średniowiecza

Pobierz

Polska literatura średniowieczna pozostawała pod silnym wpływem Kościoła.. Literatura służyła wyraźnie określonym celom: wychowywaniu, potępianiu zła, szerzeniu wiedzy, inspirowaniu do tworzenia zalecanych do naśladowania ideałów, kształtowaniu wzorcowych wizerunków.. cechą literatury średniowiecznej w Polsce i w całej Europie było jej zaangażowanie w sprawy religijne i świeckie.. Zdobytą już wiedzę na temat epoki możesz utrwalić, jeżeli obejrzysz filmy popularnonaukowe poświęcone życiu w średniowiecznej Europie:Cechy renesansu Co jest ważne?. Cechy w architekturze Cechy w sztukach plastycznych StylStyl charakteryzował się wyrażaniem silnych emocji poprzez artystyczne reprezentacje.. W schyłkowym okresie średniowiecza .czas powstania (w epoce średniowiecza) - jest tu doskonale uchwytna ideologia, problemy religijne ówczesnych ludzi (np. czy nieochrzczone dziecko może dostać się do raju, czy poganie też mają prawo do raju) samo wyobrażenie piekła (skarżące się dusze, męki, ognie pekielne)ŚREDNIOWIECZE - literatura w Polsce ŚREDNIOWIECZE - nawiązania do innych epok Nazwę średniowiecze zawdzięcza swoim następcom, a więc twórcom renesansowym.. Najbardziej podstawową cechą odróżniającą epikę od pozostałych rodzajów literackich jest występowanie postaci narratora.. Literatura polska epoki średniowiecza obejmuje okres pięciu wieków, a więc najdłuższy okres w dziejach polskiej literatury, a zarazem najbardziej ubogi pod względem ilości tekstów .Temat: Cechy charakterystyczne literatury fantasy..

Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1998.

Michał Olszewski i Maria Zabłocka, Kraków 1997.. Zapisz notatkę do zeszytu.. Nastrój epoki - wielka odnowa duchowa, wskrzeszenie ideałów antyku, spojrzenie na człowieka.. ; Cechy sytuacji komunikacyjnych, w których stosujemy styl urzędowy.. Ważna była bowiem wartość dzieła, autor natomiast skromnie usuwał się w cień.. Możesz wykonać notatkę graficzną Cechy charakterystyczne literatury fantasy: - tematykę i motywy czerpie z mitów, baśni oraz legend; - występują zjawiska nadprzyrodzone i magia;Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznej było jej zaangażowanie w kwestie religijne i świeckie, duchowe i społeczne.. 3.Charakterystyczną cechą średniowiecza był teocentryzm, który w centrum umieszczał Boga, który stworzył świat, uosabiał dobro, piękno i prawdę.Literatura polska w okresie średniowiecza - epoka w historii literatury polskiej, obejmująca dorobek literacki powstały na ziemiach polskich w języku łacińskim i polskim między wiekiem X a XV.. Dwujęzyczność literatury średniowiecza to równoczesne funkcjonowanie łaciny i języków narodowych.Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznej było jej zaangażowanie w kwestie religijne i świeckie, duchowe i społeczne..

W średniowieczu bowiem dominującym hasłem było "memento mori" czyli 'pamiętaj o śmierci'.Rodzaje literackie: cechy charakterystyczne, przykłady gatunków Epika.

Omówię to również podczas lekcji online w czwartek o 10:00 1.. Dla zainteresowanych.. Był to ruch, który wzmocnił ludzkie emocje, takie jak niepokój, horror, strach i miłość w obliczu wzniosłej natury.. Inaczej mówiąc - humanizm.. hiszpański epos o Cydzie (1145 r.), niemiecka Pieśń o Nibelungach.. Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych.Podstawowym celem literatury średniowiecznej było wychowywanie, budowanie ładu moralnego, potępianie zła i pokazywanie ideałów dobrego postępowania.. Wiąże się to z przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku.. Literatura służyła wyraźnie określonym celom: wychowywaniu, potępianiu zła, szerzeniu wiedzy, inspirowaniu do tworzenia zalecanych do naśladowania ideałów, kształtowaniu wzorcowych wizerunków.2.Nauka, sztuka i piśmiennictwo rozwijały się głównie w ośrodkach kościelnych, przy katedrach, a zwłaszcza klasztorach.. Od tej pory, nawet w epokach pokory i odwrócenia od spraw doczesnych, sprawy ludzkie i doczesne życie nie przestaną być tematem literatury.W średniowieczu dominowały dwa style - romański (romanizm), który panował w sztuce krajów chrześcijańskiego Zachodu od XI do XIII w., oraz gotycki (gotyk), zapoczątkowany w połowie XII w., który był charakterystyczny dla sztuki zachodnioeuropejskiej do początków XVI w. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przekł..

Umownie za początek średniowiecza przyjmuje się rok 476, to jest upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.Anonimowość literatury polegała na tym, iż autorzy dzieł często nie ujawniali swego nazwiska.

Przyświecał jej w zasadzie jeden cel: wychowanie, pouczanie, kształtowanie czytelnika.. Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990, s. 8-9.. Zazwyczaj były śpiewane przez żonglerów, którzy wędrowali od zamku do zamku, przyjeżdżali na odpusty i wszędzie, gdzie tylko się pojawiali, śpiewali pieśni o bohaterskich czynach przy akompaniamencie muzyki.Średniowieczny uniwersalizm: Uniwersalizm wynikał z dominacji kościoła, jedna wiara chrześcijańska dla wszystkich.. To oni poprzednią epokę określili mianem.Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995.. Michał Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987.Cechą charakterystyczną wiersza średniowiecznego jest również częste występowanie archaizmów, czyli form językowych, które wyszły z użycia np.: "sławiena" zamiast sławiona, "zyszczy", "spuści", "przebyt" zamiast pobyt.Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Średniowiecze jest drugą epoką literacką następującą po starożytności..

W epice narrator opisuje świat przedstawiony (czyli między innymi czas i miejsce akcji, ale również głównych bohaterów i ich losy).Podaj charakterystyczne cechy wizji, którą zaproponował malarz.

Intonacja wznosząca to antykadencja, natomiast opadająca - kadencja.. Cała kultura dążyła do harmonii i porządki.Wiersz średniowieczny skupiał dużą rolę na intonacji, które podporządkowany był podział na wersy.. są to sytuacje oficjalne, nie ma w nich więzi emocjonalnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą komunikatu, Pełniła przede wszystkim funkcję instrumentalną, propagując określone idee, tworząc wzorce postępowania itp.Początkowo utwory były przekazywane drogą ustną.. Średniowiecze to jedna z najdłuższych epok literackich - obejmuje czas od starożytności po renesans, czyli około 10 stuleci.. Wcześniej pogańscy Polacy obywali się bez pisma (podobnie jak większość narodów europejskich).Średniowiecze - charakterystyka ogólna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt